Tiroidin Fazla Çalışması

Tiroidin Fazla Çalışması Tedavisi İçin Ameliyatsız Radyoaktif İyot Tedavisi (Atom Tedavisi);

Atom tedavisi ile radyoaktif iyot tedavisi, RAİ tedavisi, RAİ kapsül tedavisi, atom tedavisi aynı anlama gelir, ancak doktorlar radyoaktif iyot tedavisini kullanmayı tercih eder.

Haşimoto hastalığı ile haşimato hastalığı aynıdır; tıbben doğru olan ifade şekli haşimoto hastalığıdır.

Atom tedavisi, en yaygın olarak tiroidin fazla çalışması hastalığında yani Graves hastalığında kullanılır. Tiroidin fazla çalışması tedavisinde atom tedavisi kullanıldığında ameliyata gerek kalmaz; çünkü atom tedavisi bir ameliyatsız zehirli guatr tedavisi yöntemidir. Tiroidin fazla çalışması tedavisinde genellikle düşük doz atom tedavisi uygulanır.

Hem nodüllü hem nodülsüz tiroidin fazla çalışması hastalığında yani zehirli guatr tedavisinde radyoaktif iyot tedavisi yani atom tedavisi kullanılabilir. Tıp dilinde hipertiroidi veya Graves hastalığı olarak bilinen tiroidin fazla çalışması, atom tedavisi’nin en çok kullanıldığı hastalık grubudur.

Atom tedavisi tiroit nodüllerinin tedavisinde de kullanılabilir. Özellikle sıcak nodül olarak bilinen hiperaktif nodül’lerde atom tedavisi oldukça etkilidir. Ancak, ilk önce, nodül’de kanser olmadığını anlamak için ince iğne biyopsisi yapılmalıdır.

Daha detaylı bilgi için buraya tıklayın.