Guatr

İç guatr, Dış Guatr Nedir?

Tıbben iç guatr veya dış guatr tanımlamaları kullanmaz. Ancak, halk arasında dışarıdan görünen guatr’a dış guatr denilmektedir. Ayrıca, yine halk arasında, zehirli guatr (hipertiroidi hastalığı)’a da ‘iç guatr’ denilmektedir.

Endemik Guatr

Yüksek rakımlı yerleşim birimlerinde, örneğin yaylalarda ve dağlık alanlarda yaşayanlarda iyot eksikliği sık olarak görülür. İyot eksikliği nedeniyle de bu bölgede yaşayanların çoğunda guatr görülür. Bu guatr ’a endemik guatr denir. Ancak deniz kıyısında yaşayanlarda, bol balık yiyenlerde de iyot eksikliği olduğunu iddia etmek pek doğru sayılmaz. Karadeniz bölgesinin denizden uzak dağlık bölgelerinde (örneğin Kastamaonu’nun denizden uzak köylerinde) guatr görülmesinden yola çıkarak, bütün Karadeniz bölgesinde iyot eksikliği olduğunu iddia edip ‘Bütün Karadeniz bölgesinde guatr çok yaygın demek’ mantığa biraz aykırı olsa gerek.

Daha detaylı bilgi için buraya tıklayın.