Guatr Belirtileri

Göğüs Boşluğuna İnen Plonjan Guatr Nedir?

Tiroid bezi büyüdüğünde buna guatr denir. Eğer tiroit bezi aşağı doğru büyüyüp boyundan göğüs kafesine doğru inerse buna ‘plonjan’ guatr denir. Plonjan guatr belirtileri arasında en sık görülen belirtiler; solunum güçlüğü, nefes darlığı, boğaz ve göğüs üst bölümünde dolgunluk hissi’dir. Plonjan guatr, tedavisi daha zor bir hastalıktır. Ameliyat edilecekse, göğüs kafesine de girileceği için, hem tiroid cerrahı hem de göğüs kalp damar cerrahı aynı anda ameliyathanede bulunmalıdır.

Asimetrik Guatr

Guatr denilince, tiroidin tümüyle büyümesi akla gelir ancak bazen tiroit bezinin sadece sağ veya sol lobu büyüyebilir. Bu durumda sağ lob veya sol lob hiperplazisinden söz edilir.
Guatr ve Tiroid Hiperplazisi Tanımları

Guatr’ın tıptaki karşılığı tiroid hiperplazisidir. Ancak, bazı doktorlar guatr için tiroid hipetiroifisi tanımlamasını da kullanabilir. Haşimoto hastalığı ile haşimato hastalığı; bir tiroidit türüdür yani tiroid iltihabıdır; aynı anlama gelir, tıbben doğru olan ifade şekli haşimoto hastalığı’dır. RAİ kapsül tedavisi, atom tedavisi ile radyoaktif iyot tedavisi, RAİ tedavisi, atom tedavisi aynı anlama gelir, ancak doktorlar radyoaktif iyot tedavisini kullanır.

Guatr Belirtileri Denildiğinde Akla Gelecek İşaretler

Guatr Belirtileri: Boğazda şişlik, hızlı kilo almak, ciltte kuruma, saçların incelmesi, kabızlık.