Guatr Atom Tedavisi

Hangi hastalıklarda guatr atom tedavisi kullanılır?

Halk arasında guatr atom tedavisi olarak bilinen radyoaktif iyot tedavisi sadece tiroid bezi’nin hastalıklarında kullanılır. Tıp dilinde hiperitroidi veya Graves hastalıgi olarak bilinen zehirli guatr, guatr atom tedavisi’nin en çok kullanıldığı hastalık grubudur.

Guatr atom tedavisi tiroit nodüllerinin tedavisinde de kullanılabilir. Özellikle sıcak nodül olarak bilinen hiperaktif nodul’lerde guatr atom tedavisi oldukça etkilidir. Ancak, ilk önce, nodul’de kanser olmadığını anlamak için ince iğne biyopsisi yapılmalıdır.

Tiroid kanserlerinde de atom tedavisi kullanılır. Tiroit kanseri’nde atom tedavisi yüksek doz radyoaktif iyot kullanılarak yapıldığı için mutlaka kurşunla kaplı özel bir odada yapılmalıdır. Tedaviden sonra hastalar bu özel odada yaklaşık 3-4 gün geçirir. Bu özel oda, her hastenede yoktur.  Bu odaların kanalizasyon sistemi de özeldir.

Daha detaylı bilgi için buraya tıklayın.